AVIZ

Aviz ședința consiliului local

AVIZ – Convocarea Consiliului sătesc Corjeuți

Dispoziție cu privire la ședința consiliului local

Anunț la funcția vacantă de director la IET Miorița

Anunț cu privire la ședința consiliului din 18 noiembrie 2022

VINERI, la data de 18 noiembrie 2022 ora 8:30 În localul pr. s.Corjeuti va avea loc ședința consiliului local cu ORDINEA DE ZI: Cu privire la corelarea bugetul local pentru anul 2022 Raportor: E. Meaun , specialist; Cu privire la aprobarea dispozițiilor normative ale primarului. Raportor: E. Meaun , specialist; Cu privire la modificarea sursei […]

AVIZ – Ședința consiliului local

Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la conferirea numelui „Gheorghe Banariuc” Casei de Cultură din satul Corjeuți”

Aviz privind convocarea Consiliului local în ședință

În cadrul Ședinței Consiliului Local s-a luat o decizie cu privire la plata unei îndemnizații unice la nașterea copilului

”Cel mai important element al muncii noastre este familia. Noi sperăm să creăm o legătură indisolubilă în cadrul familiilor. Familia reprezintă piatra de temelie a întregii noastre afaceri. ” spunea Walt Disney În cadrul Ședinței Consiliului Local din data de 04.03.2022 s-a luat o decizie cu privire la plata unei îndemnizații unice la nașterea copilului […]