Aviz

Anunț – Registrul Fermierului

Aviz de convocare a ședinței

AVIZ

Anunț consultare publică

Anunț ședința consiliului

ANUNȚUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate

Festivatul „Gheorghe Banariuc”

Câteva poze de la festivatul „Gheorghe Banariuc” care a avut loc în data de 18 mai 2023 în incinta Casei de Cultură „Gheorghe Banariuc” din Corjeuți.

AVIZ

Aviz ședința consiliului local