Comisii de specialitate


I. Comisia consultativă  pentru problemele de  menţinere a ordinii publice şi drept:    


 1. Scutari  Vladimir
 2. Muntean Valeriu
 3. Scutari Ivan
 4. Patrașca Silvia
 5. Cernovod Iurii

II. Comisia consultativă pentru problemele  învăţămîntului, culturii, turism, tineret,sport, sănătate publică şi protecţie socială     


 1. Gaitur Daria
 2. Blîndu Mihail
 3. Bordei Veronica
 4. Cuzneț Elena
 5. Cordun Cristina
 6. Lavric Galina
 7. Bordei Marin

III. Comisia consultativă  pentru problemele de  planificare, finanţe, buget şi economie:


 1. Cernovod Iurie
 2. Scutari Vladimir
 3. Lavric Valeriu
 4. Russu Gheorghe
 5. Muntean Valeriu
 6. Bordei Marin
 7. Meaun Ghenadie

IV. Comisia consultativă pentru problemele de  urbanism, amenajarea teritoriului, protectia mediului  şi agricultură 


 1. Russu Gheorghe
 2. Balan Dumitru
 3. Scutari Ivan
 4. Miaun Ghenadie
 5. Lavric Valeriu
 6. Bordei Marin
 7. Blîndu Mihail
 8. Patrașca Silvia
 9. Chitic Vitalii