Funcționari publici

 

LISTA FUNCȚIONARILOR PUBLICI ȘI A SPECIALIȘTILOR PRIMĂRIEI
SATULUI CORJEUȚI, RAIONUL BRICENI

 

n/o Numele  prenumele Funcția Tel.contact: mobil/ serviciu
1. Chisari  Doina Secretar  a  CL 069390815 0247 57 -338
2. Cojocari Svetlana Contabil  șef 069707620 0247 57-291
3. Meaun  Ecaterina Specialist  pe  panificare 068006482 0247 57-291
4. Gricean Petru Specialist   cadastral 069332035
5. Scutari  Serghei Specialist   fiscal 060249050 024757322
6. Groza  Tatiana Specialist  fiscal 069042434
7. Stînca  Ghenadii Specialist pe tineret și sport 069633974
8. Stanțier  Valeriu Arhitect  șef 069354943
9. Stînca  Ghenadii Directorul  Casei de cultură 069633974
10. Vacarciuc Marina Arhivar 069730872
11. Mocan  Gheorghii Specialist  pe  PC 069630040 0247 57 322
12. Patrașca  Vasile Inginer  tehnician 069294966 0247 65070
13. Andronic Rodica Bibliotecară 069061767
14. Bocancea  Galina Asistent social 069085513 0247 65-081
15. Pompieri 024757322