Anunț cu privire la ședința consiliului din 18 noiembrie 2022

VINERI, la data de 18 noiembrie 2022 ora 8:30 În localul pr. s.Corjeuti va avea loc ședința consiliului local cu ORDINEA DE ZI: Cu privire la corelarea bugetul local pentru anul 2022 Raportor: E. Meaun , specialist; Cu privire la aprobarea dispozițiilor normative ale primarului. Raportor: E. Meaun , specialist; Cu privire la modificarea sursei […]

AVIZ – Ședința consiliului local

Consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la conferirea numelui „Gheorghe Banariuc” Casei de Cultură din satul Corjeuți”

Festivalul Raional „Lada cu zestre 2022”

Aviz privind convocarea Consiliului local în ședință